Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W czwartek 15 września 2022 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaradzu. Jest też pomysłodawcą i współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć.

W głosowaniu wzięło udział 119 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 3 kandydatów. Wszystkie głosy były ważne.

Komisja wyborcza w składzie: Karolina Biedka, Amelia Łobaza, Zuzanna Stach, czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Przebieg wyborów był monitorowany przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Spośród wszystkich chętnych do pracy w samorządzie, podczas tajnego głosowania wybrano:

Przewodniczący: Mateusz Rychlicki  (54 głosy)

Zastępca przewodniczącego: Julia Kozubek (41 głosów)

Skarbnik: Julia Janusz (24 głosy)

 Gratulujemy zarządowi Samorządu Uczniowskiego, życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Galeria zdjęć

Najnowsze

Kolejne sukcesy sportowe.

Zbieramy nakretki dla Oli

Spotkanie z higienistką

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa