„Życie składa się z przywitań i pożegnań”.
Victor Hugo
24 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 i pożegnanie absolwentów.
Apel rozpoczął się od przekazania opieki nad sztandarem uczniom klas siódmych. Członkowie nowego pocztu złożyli ślubowanie, przyrzekając godnie reprezentować szkołę podczas uroczystości szkolnych i lokalnych. Później zebrani wysłuchali krótkiej części artystycznej w wykonaniu uczniów klas siódmych. 
Następnie ósmoklasiści zaprezentowali wzruszający program słowno-muzyczny, w którym wyrazili wdzięczność wychowawcom i nauczycielom. Główną część uroczystości stanowiło wręczenie nagród książkowych, listów gratulacyjnych i dyplomów wyróżniającym się uczniom oraz podziękowań dla rodziców.

Drodzy Absolwenci!
Życzymy Wam wspaniałych sukcesów, dobrych wyborów, spełnienia marzeń! Wierzymy, że wiedzę i doświadczenie wyniesione z murów naszej szkoły, będziecie rozwijać w kolejnych latach edukacji.

 

Galeria zdjęć