Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu prosi rodziców i nauczycieli o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 9/2020/2021 dotyczącym czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu, które znajduje się w dokumentach.

Najnowsze

Zebranie z Rodzicami - wywiadówka online

Podziękowanie za udział w akcji "Szkoła do hymnu".

Święto Odzyskania Niepodległości

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa