Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły i przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domaradzu informuje o przeprowadzeniu rekrutacji do Przedszkola Samorządowego
i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prałata A. Kołodzieja od dnia 3 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

Wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie.

Rozporządzenie Wójta Gminy Domaradz w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli i klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

Zarządzenie Wójta Gminy Domaradz

Karta zapisu do przedszkola

Karta zapisu do klasy pierwszej

Załączniki do rekrutacji (dla wszystkich)

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa