ZARZĄDZENIA DYREKTORA I ZAŁĄCZNIKI

ZARZĄDZENIE NR 14/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu

z dnia 17 grudnia  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Nr 10/2020/2021 w z dnia 19 listopada 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE 10/2020/2021  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu z dnia 19.11.2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników aktywów i pasywów  na dzień 31.12.2020 r.

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Nr 9/2020/2021 z dnia 9 listopada  2020 r.  

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020/2021   Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu  z dnia 9 listopada  2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

Zarządzenia Dyrektora Nr 8/2020/2021 z dnia 26.10.2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2020/2021   Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu  z dnia 26 października  2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 8/2020/2021 z dnia 26.10.2020 r.

 

Regulamin pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na wypadek wprowadzenia hybrydowej lub całkowicie zdalnej formy kształcenia

 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przdszkolnego w Domaradzu z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Domaradz z dnia 5 sierpnia 2020 r.

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY FUNCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DOMARADZU

 

ZARZĄDZENIE Nr 27/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w warunkach epidemii COVID-19

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2019/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 

Procedura bezpieczeństwa na terenie szkoły w warunkach epidemii COVID - 19

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2019/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Deklaracja rodzica

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa