ZARZĄDZENIA DYREKTORA I ZAŁĄCZNIKI

Zarządzenie Nr 5/2022/2023 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu 

z dnia 6 grudnia2022 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych  od zajęć

dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Zarządzenie Nr 3/2022/2023 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu 

z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych  od zajęć

 

dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 

Zarządzenie Nr  19/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu

z dnia 06.05.2022 r. w sprawie Organizacji pracy w dniu 12 maja 2022 r. /czwartek/ - Dzień Patrona Szkoły.

 

 

Zarządzenie Nr 17/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu 

z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

 

Zarządzenie Nr 14/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu 

z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

 

Zarządzenie Nr 13/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu 

z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

Zarządzenie Nr 11/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

Zarządzenie Nr 10/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

Zarządzenie Nr 9/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

Zarządzenie Nr 7/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu 

z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021 r. 

 

Zarządzenie Nr 6/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu 

z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

Zarządzenie Nr 3/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu 

z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych  od zajęć

dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

 

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2020/2021   Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu w warunkach epidemii COVID-19  

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły  i przedszkola w warunkach epidemii COVID - 19

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu

 

Załącznik do procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły  i przedszkola w warunkach epidemii COVID - 19

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu - DEKLARACJA RODZICÓW

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu

z dnia 17 grudnia  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Nr 10/2020/2021 w z dnia 19 listopada 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE 10/2020/2021  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu z dnia 19.11.2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników aktywów i pasywów  na dzień 31.12.2020 r.

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Nr 9/2020/2021 z dnia 9 listopada  2020 r.  

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020/2021   Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu  z dnia 9 listopada  2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

Zarządzenia Dyrektora Nr 8/2020/2021 z dnia 26.10.2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2020/2021   Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu  z dnia 26 października  2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 8/2020/2021 z dnia 26.10.2020 r.

 

Regulamin pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na wypadek wprowadzenia hybrydowej lub całkowicie zdalnej formy kształcenia

 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przdszkolnego w Domaradzu z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Domaradz z dnia 5 sierpnia 2020 r.

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY FUNCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DOMARADZU

 

ZARZĄDZENIE Nr 27/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w warunkach epidemii COVID-19

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2019/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 

Procedura bezpieczeństwa na terenie szkoły w warunkach epidemii COVID - 19

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2019/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Deklaracja rodzica

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa