Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole

 

Tabliczka mnożenia jest podstawą arytmetyki, jej znajomość jest konieczna do nauki  na kolejnych etapach edukacji.Bez znajomości tabliczki mnożenia nie uda się opanować trudniejszych zagadnień matematycznych. Mnożenie jest potrzebne na geometrii, przy poznawaniu funkcji, ale także podczas innych lekcji, np.fizyki czy chemii.

Tabliczka mnożenia sprawia trudności nie tylko dzieciom, ale często też dorosłym. Aby zachęcić uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w akcji edukacyjnej Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Mnożenie i dzielnie uczniowie poznają już w klasie drugiej i co roku na lekcjach matematyki ćwiczą się w pamięciowych działaniach w zakresie 100. Aby  lepiej przygotować się do ŚDTM w środę 15 listopada w klasach trzecich przeprowadzone zostały różne gry i zabawy utrwalające tabliczkę mnożenia, podczas których można było wykazać się nie tylko wiedzą ale i refleksem oraz zdobyć symboliczne nagrody.

16 i 17 listopada przeprowadzony został egzamin z tabliczki mnożenia w klasach 3 – 4. Uczeń wybierał los z 5 przypadkami mnożenia i dzielenia. Gdy poprawnie rozwiązał wszystkie przykłady w czasie 4 - 5 minutzdobywał tytuł EKSPERTA TABLICZKI  MNOŻENIA, otrzymał certyfikat i ocenę bardzo dobrą z matematyki. Do egzaminu przystąpiło łącznie 63 trzecio- i czwartoklasistów, a tytuł eksperta uzyskało aż 49 z nich. Wszystkim dziękujemy za wspaniałą zabawę, a tym którzy zdali egzamin GRATULUJEMY!

Egzaminatorami tabliczki mnożenia były uczennice z klasy 7b: Dominika Bober, Emilia Sikora i Gabriela Wolanin, a szkolnym koordynatorem akcji: Anna Kuliga – nauczycielka matematyki.

Galeria zdjęć

Najnowsze

Zapraszamy na rajd Nordic Walking 15 czerwca 2024 r.

Wycieczka klas I i II B do Zoo w Krakowie.

Dzień Dziecka - zapraszamy!

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa