Udział w projekcie „Bezpieczni w sieci”.

Udział w projekcie „Bezpieczni w sieci”.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie z klas 7b i 8b brali udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Bezpieczni w sieci” realizowanym przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy. W ramach lekcji wychowawczych młodzież raz w miesiącukorzystała ze stworzonej w ramach projektu platformy zawierającej treści edukacyjne promujące cyberbezpieczeństwo. Podstawą platformy są kursy, które omawiają najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu oraz wyposażają w wiedzę na temat zagrożeń w sieci i sposobów ochrony przed nimi. Uczniowie wspólnie z wychowawcą zapoznali się z sześcioma modułami edukacyjnymi: 

1)     Cyberprzemoc.

2)     Cyberzagrożenia. Nie wpadnij w sieć przestępcy.

3)     Cyfrowe ślady i wizerunek online.

4)     Fake news, dezinformacja w sieci. Internet wie wszystko ale czasem kłamie.

5)     Nielegalne i szkodliwe treści w internecie.

6)     Chronię dane w internecie.

Na zakończenie każdego modułu uczniowie wypełniali test zaliczeniowy. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału w projekcie oraz zaliczenia wybranych obszarów tematycznych.

Najnowsze

Bezpiecznych i udanych wakacji!

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 I POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW.

Pożegnanie kl.3.

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa