Pasowanie na Ucznia

Pasowanie na Ucznia

W piątek, 23 października 2020 roku odbyła się bardzo ważna uroczystość  – Pasowanie na Ucznia. Dzieci klasy pierwszej przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego pod okiem swojej wychowawczyni Pani Elżbiety Wojewody. Uczyły się dzielnie wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyły podczas prób. Tego dnia panowała świąteczna atmosfera, chociaż nie było łatwo, bo czas trudny dla nas wszystkich z racji pandemii. Dzieci ubrane w świąteczne stroje galowe, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym spotkali się z Królem i Królową w Królestwie Szkołolandii. Wzorowo zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Uczniów, którego dokonała Dyrektor Szkoły Pani Lucyna Cichocka - Gosztyła. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. ks. Prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez Panią Dyrektor, która skierowała ciepłe i miłe słowa do pierwszoklasistów. Pochwaliła umiejętności najmłodszych uczniów, życzyła im samych miłych chwil w szkole i wręczyła słodki upominek od rodziców uczniów oraz piękne poduchy ufundowane przez Radę Rodziców.

Po uroczystym apelu uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią wrócili do klasy aby kontynuować zajęcia. Te  ważne chwile związane ze szkołą utkwią im na długo w pamięci. Na pewno uczniowie będą starali się „swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość Rodzicom i Nauczycielom”.

Dziękujemy Panu Tomaszowi Bobrowi, który jako przedstawiciel rodziców uczestniczył w tej nieco innej, jak co roku, uroczystości i w imieniu wszystkich rodziców również złożył ślubowanie:

ŚLUBUJĘ:

ZAWSZE MIEĆ W PAMIĘCI, ŻE MOJE DZIECKO JEST UNIKALNYM DAREM.

SŁUCHAĆ UWAŻNIE O CZYM MÓWI I ZAWSZE Z NIM ROZMAWIAĆ.

PAMIĘTAĆ, ŻE KAŻDY CZŁOWIEK UCZY SIĘ NA BŁĘDACH.

DOCENIAĆ W DZIECKU TO, CO W NIM NAJLEPSZE.

PRZYTULAĆ JE.

CIESZYĆ SIĘ JEGO DZIECIŃSTWEM.

Dziękujemy również Panu Krzysztofowi Buczkowi, który poświęcił swój prywatny czas, po to, by obsłużyć nasz sprzęt nagłaśniający.

 

GALERIA ZDJĘĆ

https://photos.app.goo.gl/2TFPQKKPVVM5jEiH9

Najnowsze

Zebranie z Rodzicami - wywiadówka online

Podziękowanie za udział w akcji "Szkoła do hymnu".

Święto Odzyskania Niepodległości

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa