Informacja Wójta Gminy Domaradz

Informacja Wójta Gminy Domaradz

Szanowni rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu.

Uprzejmie informuję, że planowana restrukturyzacja szkoły w żaden sposób nie spowoduje zmiany miejsca nauki dzieci z obwodu szkoły. Natomiast część klas Szkoły Podstawowej nr 2 liczących mniej niż 5 uczniów będzie dowożona do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Jan Kędra

Wójt Gminy Domaradz

Najnowsze

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Do końca lutego działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach.

Walentynki

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa