POWITANIE WIOSNY

POWITANIE WIOSNY

Dzień 21 marca w naszym przedszkolu był szczególnie radosny i kolorowy. Żegnanie zimy i przywitanie wiosny związane jest bowiem z miłymi przeżyciami wszystkich przedszkolaków. Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny. Tego dnia wszystkie przedszkolaki  wraz  ze  swoimi  paniami  zebrały  się przed budynkiem przedszkola i tłumnie przemaszerowały barwnym pochodem, żeby  wspólnie  powitać Panią Wiosnę. Nie zabrakło wiosennych wierszyków, piosenek oraz tańców. W  ten  sposób  dzieci wyraziły  swoją  radość  z  przyjścia  nowej pory roku. Zapraszamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ

Najnowsze

DZIEŃ FLORYSTY

SUKCESY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

DZIEŃ ZIEMI

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa