Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nasza szkoła zakwalifikowała się i bierze udział w ogólnopolskim projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. W ramach grantu  prowadzone jest kółko informatyczne, podczas którego uczniowie uczą  się  algorytmicznego myślenia oraz programowania. Koordynatorem programu  jest  p. Alicja Sowa.

Szczegóły dotyczące  projektu można znaleźć na stronie https://cmi.edu.pl/.

W ramach wyżej wymienionego projektu otrzymaliśmy zestawy do robotyki, które wykorzystujemy na zajęciach  koła informatycznego. Pierwsze ruchy nowych robotów dostarczyły wszystkim wielu pozytywnych emocji i dodały sił do dalszej pracy.

Projekt, którego partnerami są Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska oraz inne prestiżowe uczelnie,  jest  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

 

 

Najnowsze

Bierzemy udział w III edycji projektu CMI

Klub Młodego Programisty

Program Ministerstwa Sportu - Szkolny Klub Sportowy.

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa