Bierzemy udział w III edycji projektu CMI

Bierzemy udział w III edycji projektu CMI

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 kontynuują współpracę w III edycji  projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2023. W ramach projektu prowadzone są  pozalekcyjne zajęcia z programowania i podstaw algorytmiki. Program zajęć został przygotowany we współpracy  z pięcioma najlepszymi uczelniami technicznymi w kraju: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Gdańską, Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską oraz Politechniką Warszawską, która jest bezpośrednim koordynatorem naszego grantu.

Zajęcia będą odbywać się od października 2021r. do maja 2022r. Uczniowie rozwijając zainteresowania algorytmiczne, programistyczne oraz robotyczne. Zajęcia uczniów kół projektowych CMI, to możliwość nauki kreatywności, umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów oraz pracy w grupie. To również szansa na zmierzenie się z wyzwaniami stojącymi przed twórcami systemów robotycznych, gdyż zagadnienia projektowe opierają się na oprogramowaniu robota (mBot) do samodzielnego wykonywania określonych zadań.

Szkolny koordynator projektu - Alicja Sowa

Najnowsze

Bierzemy udział w III edycji projektu CMI

Klub Młodego Programisty

Program Ministerstwa Sportu - Szkolny Klub Sportowy.

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa