Klub Młodego Programisty

Klub Młodego Programisty

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach zajęć nauki programowanie w klasie III b realizowany był kurs „Programowanie w Scratch 3.0 z Klubem Młodego Programisty”. Kurs w ciekawy sposób wprowadził uczniów w świat programowania,  zgodnie z podstawą programową. Dzięki temu, że kursy dostępne są na bezpłatnej platformie online, wszyscy uczniowie w równym stopniu mogli wykorzystywać swoje szanse edukacyjne i kształtować kompetencje kluczowe. Ukończenie kursu uprawnia również ucznia do pobrania certyfikatu uczestnika.

Najnowsze

Bierzemy udział w III edycji projektu CMI

Klub Młodego Programisty

Program Ministerstwa Sportu - Szkolny Klub Sportowy.

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa