Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Dzieci

W bieżącym roku szkolnym 2019\2010 uczniowie klasy IIa i IIb biorą udział w
projekcie edukacyjnym ,,Mali detektywi poznają świat. Jakie tajemnice kryje
świat wokół nas?’’, zorganizowanego przez Fundację Uniwersytet Dzieci.
Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie 8 zajęć w oparciu o przygotowane
scenariusze lekcji. Część z nich połączona jest motywem detektywistycznym,
który rozbudzi ciekawość uczniów i zwiększy w nich chęć uczenia się i
poznawania świata. Tematyka zajęć dotyczy różnych dziedzin nauki:
matematyki, przyrody i informatyki. Uczniowie doskonalą również swoje
umiejętności plastyczne i kompetencje społeczne (współpraca i praca w
grupie). Wszystkie zajęcia rozwijają ponadto u dzieci umiejętność formułowania
wniosków na podstawie własnych doświadczeń.

Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem biorą aktywny udział w
tym projekcie.

Galeria

Najnowsze

Bierzemy udział w III edycji projektu CMI

Klub Młodego Programisty

Program Ministerstwa Sportu - Szkolny Klub Sportowy.

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa